top of page

Sborové dopisy

Sborové dopisy

Advent a Vánoce 2019

Velikonoce 2023

Velikonoce 2020

Advent a Vánoce 2020

Advent a Vánoce 2023

Velikonoce 2021

Advent a Vánoce 2021

Velikonoce 2022

Kázání

Domácí pobožnost 15_3_2020 Gn 3

Domácí pobožnost 22_3_2020 Gn 3

Domácí pobožnost 29_3_2020 Žd 13

Domácí pobožnost 4__2020 Mk 14

Domácí pobožnost 12_4_2020 Mk 16 - neděle velikonoční

Domácí pobožnost 26_4_2020 1 Pt 2

Domácí pobožnost 3_5_2020 Jk 5

Domácí pobožnost 10_5_2020 Lk 19

Klášter 25_5_2020 J 7

Klášter 31_5_2020 Gn 11 - Svatodušní

Klášter 9_8_2020 Gn 17 - Křest Viléma Kužela

Domácí pobožnost 20_10_2020 J 10

Domácí pobožnost 25_10_2020 Mk 2

Domácí pobožnost 8_11_2020 Gn 3

Domácí pobožnost 15_11_2020 Lk 16

Domácí pobožnost 22_11_2020 Ag 1

Klášter 6_12_2020 Ž 122 Druhá adventní

Klášter 15_12_2020 Mt 11 Druhá adventní

Klášter 25_12_2020 Lk 2 Boží hod vánoční

Klášter 3_1_2021 Mt 2 Novoroční

Klášter 17_1_2021 J 2

Klášter 24_1_2021 Rt 1

Klášter 7_2_2021 Mk 4

Klášter 21_2_2021 Gn 3 První postní

Klášter 28_2_2021 Iz 5

Klášter 7_3_2021 Ef 5

Klášter 14_3_2021 Ef 5 - pokračování

Klášter 4_4_2021 Ex 14-15 Velikonoční neděle

Domácí pobožnost 11_4_2021 J 21

Klášter 2_5_2021 Da 1-14

Klášter 16_5_2021 Mt 28

Klášter 20_6_2021 Lk 15

Klášter 4_7_2021 Ž 1

Klášter 18_7_2021 Ž 2

Klášter 25_7_2021 Ž 8

Klášter 16_1_2022 O moudrosti a bláznovství

Klášter 30_1_2022

Klášter 6_2_2022 Mt 14

Klášter 17_7_2022 Gn 12

Klášter 31_7_2022 Mt 3

Klášter 7_8_2022 Mt 5

Klášter 4_9_2022 Sk 9

Klášter 6_11_2022 Mk 10

Kázání
bottom of page